luni, 2 iulie 2012


Reguli de prevenire a incendiilor gospodăriile cetățenești


Orice incendiu are o cauzã tehnicã sau apare de cele mai multe ori ca urmare a unei neglijenţe umane. Neglijenţele manifestate de oameni din nepăsare sau uneori din necunoaştere contribuie în mare măsură la izbucnirea incendiilor.
Se încearcă astfel implicarea mai activă în activitatea de prevenire a incendiilor a autorităţilor publice locale şi implicit a fiecărui cetăţean, precum şi scăderea timpului de intervenţie în caz de incendiu prin utilizarea, până la sosirea pompierilor militari, a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă constituit la nivelul fiecărei localităţi, respectiv, după caz, a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă cu care localitatea a încheiat contract/convenţie.

Cele mai frecvante cauze de incendiu la gospodăriile cetăţeneşti sunt:
-        flacăra dechisă în aer liber, chibriturile;
-        jarul sau scânteile;
-        scurtcircuitul electric;
-        efectul termic (caldura, obiectele incandescente);
-        efectul termic al curentului electric;
.

De aceea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş face câteva recomandări pentru cetăţeni:       
-        să nu amplaseze gunoaiele ce urmeazã a fi distruse prin ardere în apropierea şurilor, adăposturilor de animale şi furajelor;
-        să depoziteze cenuşa cu jeratic nestins în locuri corespunzãtoare, nu în apropierea magaziilor;
-        să nu aprindă deşeuri menajere pe timp de vânt ;
-        să nu utilizeze în locuinţele sau anexele gospodăreşti lumânările, făcliile, lămpile de ilumintat, fără luarea unor măsuri minime de siguranţă ;
-        să nu folosescă conductorii sau cablurile electrice neizolate sau defecte;
-   să nu lase nesupravegheate aparatele electrice aflate sub tensiune şi să nu le amplaseze în apropierea materialelor combustibile;
-        să nu suprasolicite instalaţiile electrice prin folosirea de consumatori (reşouri, frigidere, maşini de spălat, aparatură electronică) cu putere ce depăşeşte puterea nominală stabilită pentru reţelele respective ;
-        să nu utilizeze instalaţii electrice cu improvizaţii executate de persoane neautorizate;
-        să nu fumeze în spaţii unde sunt depozitate materiale combustibile şi să nu arunce ţigările nestinse la întâmplare
-        depoziteze furajele, paiele şi alte materiale combustibile cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.;
-        să nu fie lăsaţi copii să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri etc.).

Orice persoană care observă un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc pompierii, primarul sau poliţia, după caz, şi de a lua măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului. De asemenea are obligaţia de a acorda ajutor, cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a autorităţilor administraţiei publice sau a pompierilor.


REŢINEŢI: ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII UN INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGINiciun comentariu: