joi, 11 aprilie 2013

Curs cadru tehnic p.s.i. TimișoaraOrganizator: S.C. Intratest S.A. București

Locatie: Timisoara - Intratest – cursuri formare profesionala - Str. Andrei Saguna, Nr. 3, Bl. U5, Et. 3, Ap. 14 (Centrul de Afaceri Contact – langă Casa de Pensii a Județului Timiș).


Cursul este  autorizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin organismul abilitat (C.N.F.P.A.) si de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului și avizat de I.G.S.U.
1.Cadru tehnic de p.s.i.  http://www.intratest.ro/servicii/curs/47
Cursul se adresează  agenților economici, autorităților publice, cât și persoanelor fizice.
Durată: 123 h (15 zile)
Locatie: Timisoara,
Grup țintă: cadre tehnice cu rol in prevenirea si stingerea incendiilor, servanti pompieri, manageri, salariati responsabili cu PSI.
Obiective: cursantii vor fi in masura sa evalueze starea la un moment dat privind sistemul legislativ in domeniul prevenirii/stingerii incendiilor, conceptele juridice si tehnice si sa le aplice la locul de munca.


.
Descriere: cursul va ajuta sa intelegeti si sa aplicati cadrul legal:Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
La finalul cursului, absolventul va poseda cunostinte generale despre apararea impotriva incendiilor si va fi capabil sa intocmeasca lucrari de o complexitate ridicata. De asemenea cursantul va fi capabil sa comunice eficient la locul de munca folosind terminologia de specialitate, sa identifice sarcinile de efectuat, cerintele legate de acestea si sa planifice activitatile curente, fapt ce va usura integrarea lui in cerintele postului.
Tematica: Fenomenul de ardere; limitarea propagarii fumului prin elementele de constructie; clase de periculozitate ale materialelor si substantelor; instalatii de protectie impotriva incendiilor; imprejurarile determinante care pot favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu; echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor; permisul de lucru cu focul deschis; categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu; norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea instalatiilor si constructiilor; prevederi ale reglementarilor tehnice; obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor; incalcarea dispozitiilor legale privind apărarea impotriva incendiilor; sanctionarea contraventionala; actele de autoritate priind apararea impotriva incendiilor emise de consiliul local; etc.
Cursul are un numar de 107 ore (teorie si practica), iar tematica cuprinde (fara a se limita la acestea): Fenomenul de ardere; limitarea propagarii fumului prin elementele de constructie; clase de periculozitate ale materialelor si substantelor; instalatii de protectie impotriva incendiilor; imprejurarile determinante care pot favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu; echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor; permisul de lucru cu focul deschis; categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu; norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea instalatiilor si constructiilor; prevederi ale reglementarilor tehnice; obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor; incalcarea dispozitiilor legale privind apararea impotriva incendiilor; sanctionarea contraventionala; actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de consiliul local; etc. Mai multe informații pe linkul:  http://www.intratest.ro/servicii/curs/47

Condiții de înscriere 


·        absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat;

·         varsta minima de 18 ani;

·         certificat medical cu specificatia „Apt pentru ocupatia Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor”.


Pentru inscriere la curs va rugam sa solicitati formularul de inscriere la tel. 0356.456.650, 0725.338.801 (persoana de contact – Nicoara Otilia) sau sa il descarcati de pe site (www.intratest.ro - inscriere) si sa il trimiteti prin fax la 0356.456.650 sau prin mail la office@intratest.ro; otilia.nicoara@intratest.ro.