vineri, 8 februarie 2013

A.Consultanta în domeniul  situațiilor de urgenta (p.s.i. și p.c.)

 Cui se adresează ?


Patronilor
Primarilor
Administratorilor
Conducătorilor de instituții și agenți economici
Sefilor serviciilor private si voluntare pentru situatii de urgenta
Sefilor compartimentelor/specialistilor de prevenire a incendiilor
Firmelor de paza si protectie.....
.Ce oferim ?


1. Instruirea salariatilor operatorilor economici in domeniul situatiilor de urgenta: in conformitate cu Dispozitiile generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta aprobate prin OMAI 712/23.06.2005 modificat si completat cu OMAI 786/02.09.2005.

2. Intocmirea documentelor de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciilor private pentru situatii de urgenta: in conformitate cu Legea nr. 307/ 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor si OMAI 158/22.02.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta.

Documentele cuprind:
I. Dosarul privind organizarea si inzestrarea serviciului privat
II. Regulamentul de organizare si functionare a serviciului privat
III. Dosar cu planurile operative ale serviciului privat
IV. Dosar privind pregatirea personalului
V. Dosar operativ
VI. Registrul de control privind activitatea serviciului
VII. Dosar privind activitatea de prevenire desfasurata de personalul serviciului privat
VIII. Dosar tehnic

3. Intocmirea documentelor de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta: in conformitate cu Legea nr. 307/ 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor si OMIRA nr. 195/20.04.2007 privind modificarea ?i completarea OMAI nr. 718/30.06.2005  pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta.

4. Consultanta privind selectionarea, pregatirea, testarea si incadrarea pe functii si posturi a personalului serviciilor private si voluntare pentru situatii de urgenta.

5. Pregatirea si antrenamentul echipelor de interventie si al echipelor specializate pe tipuri de riscuri privind:
- stingerea incendiilor cu apa, spuma, pulberi si gaze;
- interventia la inaltime;
- interventia la subsoluri si in spatii inguste;
- interventia la inundatie;
- descarcerarea, deblocarea salvarea si acordarea primului-ajutor medical.

B. Servicii prestate în domeniul situaților de urgență

- stabilirea de comun acord cu reprezentantul persoanei juridice a personalului cu atribuțiuni în domeniu;
- emitera actelor de autoritate (dispoziíi, decizii);
- elaborarea documentelor de instruire a personalului;
- identificarea riscurilor de incendiu ;
- obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiiu și intermedierea unde se impune cu societăți specializate;
- identificarea de soluții tehnice pentru eliminarea riscului de incendiu prin măsuri de protecție activă;
-întocmirea permisului/autorizției de lucru cu foc deschis;
- organizarea echipelor de primă intervenție pe locul de muncă ;
- întocmirea planului de intervenție;
- stabilirea mijloacelor de intervenție;
- implementarea sistemului operativ de observare, anunțare și alertare în caz de situații de urgență;

Contact:  Opriș Mirel, E-mail: oprismirel@gmail.com, Tel.0744604713

Niciun comentariu: