marți, 3 iulie 2012Măsuri de prevenire a incendiilor la păduri

INCENDIU LA UN GATER • Interzicerea utilizarii focului deschis  in padure sau la o distanta mai mica de 100 m de liziera padurii;
 • Interzicerea fumatului in padure;
 • Instruirea tuturor persoanelor care desfasoara activitati in padure, pentru respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor;
 • Dotarea cantoanelor , ocoalelor silvice si a tuturor punctelor de exploatare a masei lemnoase, conform normativelor in vigoare cu materialele necesare interventiei in caz de incendiu;
 • Amplasarea de panouri cu interdictii stabilite pentru protejarea padurii la intrarea pe drumurile forestiere si traseele turistice;
 • Stabilirea locurilor de popas, amenajarea si marcarea acestora;
 • Verificarea si dotarea cu mijloace de prima interventie a mijloacelor de transport si a utilajelor care executa lucrari in padure;
 • Executarea patrularilor de catre silvicultori in perioadele de seceta si canicula, precum si la sfarsit de saptamana;
 • Interzicerea accesului autoturismelor particulare in padure , instalarea corturilor si rulotelor, in alte locuri de cat cele special amenajate;
 • Interzicerea igienizarii pasunilor prin incendiere de catre proprietarii de terenuri sau crescatorii de animale;
 • Interzicerea accesului in padure cu recipienti neomologati de carburanti si lubrifianti;
 • Respectarea normelor de prevenire a  incendiilor stabilite pentru spatiile de cazare, la infiintarea unitatilor de cazare temporara a personalului lucrator pentru exploatarea masei lemnoase  sau a altor lucrari desfasurate in padure;
 • Amplasarea baracilor, rulotelor, sau a altor amenajari de cazare a persoanelor in locuri care nu pun padurea in pericol de incendiu;
 • Consiliile locale si membrii serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta au obligatia de a instrui pe linia prevenirii incendiilor, toate persoanele fizice detinatoare de animale care au acces in padure;
 • Amenajarea rampelor de alimentare cu apa a autospecialelor de stins incendii pe cursurile de apa ce strabat padurile.
.
.
.
 
Cetăţeni, nu uitaţi !
Prevenind incendiile de pădure, protejaţi viaţa, mediul şi bunurile.


Niciun comentariu: